Пријем чланова

Новом одлуком управног одбора удруженја Стара Тиса одлучено је да се пријем нових чланова врши целе године без обзира на календар лова.

Ловци који су били чланови а желе да се врате у редовно чланство плаћају 10.000 динара уписнину, такође ако имају стара дугованја према ловачком друштву морају их измирити.

У ловачки подмладак примају се млади ловци на навршених 14 година. Сваке године плаћа чланарину 10% од редовне чланарине, са навршених 18 година стиче право у пријем редовних чланова са тим што плаћа 50% од уписнине.

Пријем редовних чланова који имају 18 година, а нису били у ловачком подмладку врши се целе године.

Висину уписнине одређује управни одбор.