Радна акција одржана 15.06.2014

Слике са радне акције која је одржана 15.06.2014.

Сређивање стрелишта и одношење смећа