Гостињски лов

Гостињски лов се одржава једном до два пута годишње.

Први гостињски лов се организује тако што сви чланови ловачког друштва са својим гостима имају организован превоз и ручак после лова.

Други гостињски лов се организује за потребе ловачког друштва где се позивају гости ловци који су у текућој години или у прошлим годинама на разне начине помогли функционисање Ловачког Друштва. У том лову су обично домаћини чланови управног одбора и позвани гости.

Што се тиче редовних ловова на ситну дивљач сваки члан ловачког друштва може да позове госта у лов по правилима договореним од стране управног одбора и управника лова.

Улазак у лов се плаћа по ценовнику ловачког друштва. Иста правила важе и за лов на крупну дивљач са тим што је у том лову потребан и стручни пратилац.

Сви ловови се воде по ловном календару ловачког савеза Војводине.